Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sık Sorulan Sorular

Veriban olarak çalışmalarınıza hız kazandıran ve operasyonel masraflarınızdan
tasarruf etmenizi sağlayan e-Dönüşüm hizmetlerimizle firmanızı uçtan uca destekliyoruz.

e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletimi GİB üzerinden gerçekleştirilen, kağıda basılmayan, tüm işlemleri dijital ortamda yapılan bir elektronik belgedir. Matbu fatura elde ya da program kullanılarak oluşturulup yazıcıdan çıkartılırken e-Fatura tamamen dijital ortamda oluşturulup kesilir. VUK her iki fatura tipini de yasal kabul eder. e-Fatura’nın tek farkı, elektronik ortamdan alınıp gönderilebilmesidir.

Gerçek kişi ve Şahıs şirketleri ile Anonim, Limited şirketi statüsünde olan tüm ticari işletmeler e-fatura uygulamasından yararlanabilirler.
454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre;
a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere: İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur),
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren ) c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,
Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren), e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Firmanıza ve size mobilite, hız ve pratiklik kazandırır. İş süreçlerinizi hatadan arındırıp optimize eder; verimliliğinizi artırır.
  • Firmanızın hem uluslararası finansal standartları yakalayan hem de Maliye Bakanlığı'nın belirlediği koşullara uygun, her an iç ve dış denetime hazır bir elektronik fatura sistemine kavuşmasını sağlar.
  • Veriban’ın 30 yıllık deneyimi ile entegrasyon sürecinizi uçtan uca sorunsuz yönetir.
  • Hem masaüstü hem bulut iş çözümleriyle tam entegre olarak çalışır.
  • Veriban güvencesi ile göndermiş ve almış olduğunuz tüm faturalarınız 10 yıl boyunca ücretsiz olarak saklanır.
  • Faturanız kâğıda dökme ve kargo ile gönderme maliyetlerini ortadan kaldırarak tasarruf etmenizi sağlar. Aynı zamanda kâğıt kullanımını azaltır, çevreyi korumaya yardımcı olur.
  • Faturalama sürecini hızlandırarak ödemelerinizi zamanında almanıza yardım eder.
Aradığınız bilgiye ulaşamadınız mı?
Diğer Erişim Seçenekleri
Müşteri Danışma Hattı

7/24 Müşteri Danışma Hattını arayarak istediğiniz bilgiye hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilirsiniz.

+90 (212) 340 65 00
İletişim Formu

İletişim formunu eksiksiz doldurarak talep ettiğiniz bilgileri uzman ekibimizden talep edebilirsiniz.

FORM GÖNDER